Regulamin sklepu

Obowiązuje od 01.05.2012

Sklep internetowy net-cars, działający pod adresem www.net-cars.pl, prowadzony jest przez: Net-cars, z siedzibą główną w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 16 oraz filią w Warszawie przy ulicy Lisiej 27, nr NIP 532-188-99-71, nr Regon 141052170

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy net-cars, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową net-cars, telefonicznie pod numerem telefonu 22-678-37-29, w punkcie sprzedaży przy ulicy Lidzkiej 5 w Warszawie lub za pomocą adresu e-mail net-cars@net-cars.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

Przyjęcie do realizacji zamówienia:

  • w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze w punkcie sprzedaży lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  • realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze w punkcie sprzedaży lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny, który dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem net-cars@net-cars.pl lub telefonicznie pod numerami Biura Obsługi Klienta umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów zgodnie z cennikiem firm kurierskich lub taryfy poczty polskiej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki.

3. Czas realizacji zamówienia

Po skompletowaniu zamówienia, towar jest niezwłocznie wysyłany do klienta

W przypadku płatności przelewem termin realizacji wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. net-cars nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  • Przelewem bankowym na konto sklepu,

5. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu net-cars.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

  • a. wad fabrycznych,
  • b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  • c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie lub braków. O każdym zastrzeżeniu Klient powinien powiadomić e-mailem lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 24 godzin, podając numer zamówienia w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Gwarancja czy też prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta net-cars celem wyjaśnienia sprawy.

W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta net-cars a następnie dostarczyć go na adres sklepu wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres:
Net-cars
Dział Reklamacji
ul. Lisia 27
03-523 Warszawa

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową lub paragon fiskalny.

Jedynie załączenie dowodu zakupu towaru oraz formularza reklamacyjnego umożliwia przyjęcie takiej przesyłki przez magazyn. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt net-cars.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 - 21 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem i jest uzależniony od decyzji producenta produktu. Wszystkie reklamowane towary są wysyłane bezpośrednio do ich generalnego importera lub bezpośrednio do producenta, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać dodatkowo wydłużony. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy podglądowe zdjęcia oraz błędne ceny nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Zwrotom nie podlegają części elektroniczne i elektryczne.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Net-cars ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedzialność Net-cars jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje Net-cars .

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

6. Zwroty i wymiany

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, montowany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.

Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (KOMPLETNIE WYPEŁNIONY formularz zwrotu) oraz numer konta, na które sklep ma zwrócić środki. Sklep w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

UWAGA! ZWROTU LUB WYMIANY TOWARU (BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNY) MOŻNA DOKONAĆ W CIĄGU 10 DNI OD DATY ODEBRANIA PACZKI OD KURIERA TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE NIE BYŁ ON UŻYWANY. ZWRACANY TOWAR MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO ZAPAKOWANY, TAK ABY NIE ULEGŁ USZKODZENIU W CZASIE TRANSPORTU. PUDEŁKO ODSYŁANEGO TOWARU NIE MOŻE ZOSTAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZOŚREDNIO CZYMKOLWIEK OKLEJONE, OPISANE ANI ZNISZCZONE. ZA WŁAŚCIWE WYSŁANIE TOWARU ODPOWIEDZIALNY JEST NADAWCA. Do przesyłki należy dołączyć kompletnie wypełniony formularz zwrotu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.

W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Net-cars zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Net-cars z siedzibą w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 16, kod poczt. 05-400, przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315818, NIP: 524-267-04-74, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.)oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Net-cars informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie net-cars adres poczty elektronicznej.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Net-cars. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ochrona danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Net-cars. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2012. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie net-cars.

Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami poglądowymi - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

Copyright © 2011 NET-CARS
PHP powered Valid XHTML 1.0 Valid CSS
by SAWI